Реклама

Aquabox (AD)

Goal: Inform the consumer (local residents) of the value of real drinking water Aquabox, which is available to them. Draw attention to the high quality of water.

Донести до споживача (місцевим мешканцям) цінність справжньої питної води Aquabox яка їм доступна. Звернути увагу на високу якість води.

Смотреть видео